Udskriv siden

forslag til vedtægtsændring

Forslag til ændring af vedtægter for Skive GF

stillet af Hovedbestyrelsen

 

 

§ 7:  Her slettes: ”valg af bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen”

 

§8:   Her slettes: ”3-5 medlemmer af hovedbestyrelsen”

 

Desuden vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter til henholdsvis hovedbestyrelsen og de to afdelingsbestyrelser.

 

Erstattes med: Desuden vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter til  afdelingsbestyrelserne”.

 

§9: Hovedbestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte hovedbestyrelsesmedlemmer samt formændene for henholdsvis KIG afdelingen og Bredde afdelingen.

 

Erstattes med: ”Hovedbestyrelsen består af formændene for afdelingerne og kassereren for bredden.”

 

Hovedbestyrelsen vælger selv blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer for et år ad gangen en formand, næstformand, hovedkasserer og sekretær. Næstformanden kan samtidig være hovedkasserer eller sekretær.

 

Erstattes med: ”Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. En af disse skal fungere som sekretær for hovedbestyrelsen.

 

Afdelingsformændene for KIG og Bredde er fødte medlemmer af foreningens hovedbestyrelse som afdelingsbestyrelsernes repræsentanter.

 

Denne passus slettes