Udskriv siden

Generalforsamling 2004

Referat fra Skive Gymnastikforenings ordinære generalforsamling den 10.november 2004:

1 Valg af dirigent:

Anette Bundgård blev valgt, og hun konstatere at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning:

Se vedlagte bilag. Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:

Revisorerne har bemærket at der ikke er indhentet kursustilskud.

Et FLOT resultat. Overskud på ca. 19.000,00 kr.

Kontingentet er steget. Dette skyldes ikke flere medlemmer, men en kontingentforhøjelse.

Lønnen er større, da idrætsgymnasterne er kommet til.

Vedr. balancen: Der er oprettet en bankkonto, som indeholder depositum fra forældre, da der er investeret i dragter. Ligeledes er der et tilgodehavende pga. manglende sponsor indbetaling.

Der er pt. 390 betalende medlemmer.

Kommentarer:

Johnny: ønsker at budget står sammen med regnskabet, så der kan sammenlignes.

Niels: mener ikke at kontingentet er for dyrt - ligger i den billige ende i forhold til, hvad man får. Synes at det er et tilfredsstillende resultat i år. Tror budget holder. Roser arbejdsgangen med girokort.

Poul: Undre sig over at møde aktiviterne er steget. Dette skyldes, at man er begyndt at tage instruktører med til bla. bowling. Portoen er også steget? Der er kommet en efterregning, da kuverterne til udsendelse af billeder fra opvisningen, var underfrankeret.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag:

Der er kommet 1 forslag fra Uffe Nielsen, hvor han fremsætter nogle redskabsindkøb.

Uffe: Hvis SGF havde søgt tilskud, havde vi fået 75% tilbage. Da dette ikke er tilfældet, og der allerede er redskabsønsker inde for ca. 38.000 kr, tages de 60.000 kr fra egenkapitalen.

Hanne: Barren vi har nu er farlig. Denne er den vigtigste.

Aase: Hvad vil man helst? Forslår at man prøver at søge SIF alligevel, som Kamma har foreslået.

Anette: Har lavet et lille regnskab, og det hænger ikke rigtig sammen. Er det det værd?

Niels: Det er uheldigt at der ikke er søgt tilskud. Dette er en fejl fra bestyrelsen, men nu skal vi videre. Uheldigt med dette forslag. Der burde være afholdt et møde i redskabsudvalget, som så skulle være kommet med en prioriteringsliste til bestyrelsen. Er imod at gå ud over budgettet. Vil dog gerne prioritere redskabshold.

Aase: Det går ikke at bande sådan til en generalforsamling! Mht. tilskuddet er brøleren størst fra SIF, da der er gået kludder i deres mail. Hvad med at lave et sponsorudvalg, og så hente nogle penge hjem på den måde? Forslår at der til næste år laves en aktivitetskalender, så man kan holde øje med hvad der sker i hver måned, og der ikke opstår sådan en fejl igen.

Annemarie: Det er normalt formanden og kasseren der modtager mailen fra SIF, men er vant til at formanden reagere, men det kunne hun jo ikke, da hun ikke havde modtaget en. I budgettet er regnet med 500 betalende medlemmer, pt. er der 350 betalende. Dette hænger ikke sammen. Redskabsudvalget burde have holdt møde. Forslaget hører ikke hjemme på en generalforsamling.

Aase: Forslaget er med, da det er forlagt iflg. reglerne.

Jens Peter: Forslaget er fremkommet, da man ikke troede der var andre muligheder.

Leif: Vil ikke gå over budgettet. Sådanne ønsker skal diskuteres i redskabsudvalget.

Aase: Hvis andre ikke overholder fristen med at søge tilskud, får SIF pengene i puljen igen, og så kan det måske være at SGF kan få noget. PRØV AT SØG på specifikke redskaber. Det skal gøres hurtigt.

Hanne: Lyder fornuftigt. Kan jo også prøve at søge legater.

Dorte: Hvor mange gymnaster brænder 100% for det? Der er andre muligheder. Man kan sammensætte de redskaber, man har til rådighed.

Uffe: Trækker forslaget tilbage – Er utilfreds. Mener ikke at SGF vil gøre noget for sine gymnaster - Uden redskaber-ingen gymnaster!

Aase: Forslaget skal ikke trækkes tilbage pga. utilfredshed.

Forslaget trækkes tilbage.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Fejl. Dorte er suppleant.

Forslag til bestyrelsen: Aase W. Nielsen, Jens Peter Laursen, Niels Vestergård Olsen,

Judith Hansen.

Aase fik 16 stemmer, JP fik 15 stemmer, Niels fik 11 stemmer, Judith 6 stemmer. De tre førstnævnte blev valgt til bestyrelsen.

Forslag til suppleanter: Poul Lai Jensen og Judith Hansen. De blev valgt til suppleanter.

6. Valg af Revisorer:

Revisorerne er villige til genvalg. Revisorerne blev genvalgt,

7. Eventuelt:

Aase tog pænt afsked med Dorte og Anette.

Hanne: Har et forslag til opvisningen om at lave et superhold på Airtracken, som består af gymnaster fra flere forskellige hold.

HUSK Dorte og Carina, samt Hanne og JP deltager IKKE i gymnastikskolen til næste år.

Referent Lene Astrup

Skive den 17. november 2004